Innkalling til Årsmøte

Styret innkaller til ordinært Årsmøte 02. Mars 2021 kl 18. Møtet utføres i Teams.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret innen 16.02.2021 kl 18.

Saksliste og saksdokumenter blir lagt ut på denne siden 1 uke før møtet, dvs 23.02.2021.

Stemmeberettigede er de som har betalt medlemsavgiften 1 måned før årsmøtet, dvs 02.02.2021.

Vel møtt!

Mvh Styret

Saksliste

Sakslisten til årsmøtet lastes ned her: Saksliste årsmøte 2021

Vedlegg