Bli med videre på svømmeskole!

Videregående kurs bygger videre på kursene fra norges svømmeskole. På disse kursene skal deltakerne lære å svømme finteknisk crawl og rygg og grovteknisk bryst og butterfly. I tillegg skal de lære å stupe, utføre vendinger og kunne utføre grunnleggende livredning i vann.

Dette er kurs som gjør barna klare for treningspartiene C og D i klubben. Vi legger her vekt på at barna skal lære seg riktige teknikker i vannet. Kurset er for de som har gått Norges Svømmeskole og oppnådd selungemerket(eller har tilsvarende ferdigheter) og vil lære teknikkene innenfor crawl, rygg, bryst og butterfly og vil videre på SK Poseidon sine partier.

Selmerket

Forkunnskaper: Selungemerket

Mål: Crawl og rygg.

 1. Kunne, etter fraspark fra veggen, utføre 10m sculling på mage med hendene foran hodet, og deretter rotere over til ryggliggende, for å gjøre 10m sculling på rygg med hendene ved hofta
 2. Kunne svømme 10m «supermann» på høyre side, rotere ved hjelp av ett armtak, og deretter svømme 10m «super-mann» på venstre side
 3. Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl «overlapp» med plate/ring/nuddel (flytepinne/pølse), med pusting
 4. Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl, ta en saltovending, med fraspark på ryggen
 5. Kunne svømme 25m rygg hvor fremdriftsfasen utføres med «engletak» (taket utføres som når man lager engler i snøen), framføring over vann
 6. Kunne utføre en ryggstart, gli under vann, svømme 10m rygg beinspark, og deretter 10m ryggsvømming
 7. Kunne utføre en åpen vending i rygg og crawl, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning
 8. Kunne stupe fra stående stilling, svømme 25m crawl, ta en saltovending, og deretter svømme 25m rygg
 9. Kunne varsle om hjelp (1-1-3), dykke til bunnen (min 1,5m), bruke forlenget arm («reach») og kaste rednings-line/livbøye («throw»)

Sjøløvemerket

Forkunnskaper: Selmerket

Mål: Delfinbevegelsen.

 1. Kunne svømme 10m brystbeinspark med fotbladene vinklet ut (med plate eller annet flytemiddel)
 2. Kunne svømme 10m brystarmtak med pusting (med nuddel/flytepinne/pølse under brystet)
 3. Kunne svømme 15m bryst, med gli mellom armtak og beinspark
 4. Kunne utføre 10m delfinbevegelse på mage i vannflaten, med armer langs siden og strukket foran hodet
 5. Kunne svømme 10m en-arms butterfly med 4 butterflybeinspark pr armtak (syklus)
 6. Kunne utføre åpen vending i bryst, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linje-holdning
 7. Kunne utføre overlevelsesflyting på rygg og bryst, samt H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest). Kunne varsle om hjelp (1-1-3).

Delfinmerket

Forkunnskaper: Sjøløvemerket

Mål: Bryst og Butterfly

 1. Kunne utføre 8 butterflybeinspark under vann med god linjeholdning
 2. Kunne utføre 3 butterflybeinspark under vann for deretter å svømme butterfly uten pust, totalt 10m
 3. Kunne svømme 15m brystbeinspark med delfinbevegelse, hvor fotbladene er vinklet ut gjennom hele sparket (med plate eller annet flytemiddel)
 4. Kunne svømme 25m bryst med delfinbevegelse, grovkoordinert
 5. Kunne trå vannet i 30sek, med hodet over vannet.
 6. Kunne svømme 25m med klær (skjorte og bukse), stoppe og kle av seg på dypt vann. Kunne varsle om hjelp (1-1-3).

Haimerket

På Hai-nivået har man fokus på medleysvømming. Dette oppsummerer de ferdigheter og teknikker man har lært på de foregående nivåene. Medleysvømmingen setter sammen de fire svømmeartene i rekkefølgen butterfly, rygg, bryst og crawl. På dette nivået skal deltakerne videreutvikle undervannssvømmingen, startene og vendingene.

Forkunnskaper: Delfinmerket

Mål: Medley svømming

Læringsmål

1. Kunne svømme medley
2. Kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk
3. Kunne grunnleggende livredning i vann

Husk å gi oss informasjon om barnet har en sykdom eller en form for funksjonshemning, slik at vi kan tilpasse undervisningen.

Registrering, påmelding og betaling skjer gjennom tryggivann.no.

Velkommen på kurs!

Kursansvarlig: Tomasz Sobek
Mail: kurs@skposeidon.no
Telefon: 93995399