Bli med på svømmeskole!

Svømmeskolen er for barn i alderen 4-12 år som ønsker å lære å svømme. SK Poseidon tilbyr to trinn: Begynnere og videregående. Trinnene legger vekt på de fire kjernefunksjonene dykke, flyte, gli og skape fremdrift i vannet.

Funksjonene bygger på hverandre. Veien til svømmedyktighet blir delt opp i 5 deler/merker: Vannmerket, hvalmerket, skilpaddemerket, pingvinmerket og selungemerket, som igjen inneholder delmål.

Vannmerket

Forkunnskaper: Ingen. En forelder kan være med ut i vannet.

Mål: Vanntilvenning.

 1. Eleven skal kunne ”frakte” et svømmebrett som ligger i vannflaten gjennom bevegelser med armene, men uten å berøre det. Eleven må frakte brettet minst fem meter uten å berøre det.
 2. Eleven står i hoftedypt vann og lar en partner sprute vann på seg. Det er lov å beskytte seg med armene, men ikke å snu seg vekk. Eleven må la seg sprute på i minst 15 sekunder, og hendene skal ikke holdes foran ansiktet.

Hvalmerket

Forkunnskaper: Ingen. Må kunne stå uten hjelp i bassenget.

Mål: Dykke.

 1. Holde pusten – hodet under vann – åpne øynene
 2. Holde pusten – dykke ned – hente gjenstander på bunnen
 3. Holde pusten – dykke mellom beina på en partner
 4. Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – hente gjenstander fra bunnen.

Skilpaddemerket

Forkunnskaper: Hvalmerket.

Mål: Flyte.

 1. Holde pusten – flyte på magen – linjeholdning
 2. Holde pusten – flyte på ryggen – linjeholdning – puste
 3. Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – flyte opp på magen – linjeholdning
 4. Holde pusten – flyte på mage – linjeholdning – dreie på ryggen – puste – linjeholdning
 5. Holde pusten – flyte – balansere på mage og rygg i linjeholdning med tilpasset pust.

Pingvinmerket

Forkunnskaper: Skilpaddemerket

Mål: Gli.

 1. Gli på magen – linjeholdning
 2. Gli på ryggen – linjeholdning
 3. Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg – puste – dreie tilbake på magen
 4. Gli med crawlbeinspark på mage – linjeholdning
 5. Gli med crawlbeinspark på ryggen – linjeholdning – puste – drei kroppen på magen – crawlbeinspark
 6. Hoppe – flyte opp – linjeholdning på mage – crawlbeinspark – dreie på ryggen – tilpasset pust.

Selungemerket

Forkunnskaper: Pingvinmerket

Mål: Fremdrift.

 1. Sculling + crawlbeinspark på mage og rygg – linjeholdning – rytmisk pusting
 2. Crawlsvømming uten pust
 3. Crawlsvømming – rytmisk pusting – linjeholdning
 4. Ryggsvømming – linjeholdning – puste
 5. Glistup fra bassengkanten – crawlsvømming med pust

Målsettingen er ferdighetsmerkene Selungen fra Norges Svømmeforbund. Alle kursene baserer seg på læring gjennom lek og øvelse. Barn som ikke har fullført vår svømmeskole vil bli vurdert av instruktør før de eventuelt begynner på Videregående1 kurs.

Husk å gi oss informasjon om barnet har en sykdom eller en form for funksjonshemning, slik at vi kan tilpasse undervisningen.

Registrering, påmelding og betaling skjer gjennom tryggivann.no.

Velkommen på kurs!

Kursansvarlig: Tomasz Sobek
Mail: kurs@skposeidon.no
Telefon: 93995399