Her følger en liste med råd som vi mener gir god veiledning for foreldre og foresatte, men til syvende og sist gjelder det bare å bruke sunn fornuft, og være bevisst i sine handlinger overfor barna.

Foreldrevettregler

Råd og tips

 • Tenk på at det ditt barn som deltar ikke du. Det viktigste er at ditt barn trives.
 • Støtt treneren.  Ikke opptre som trener overfor ditt eget barn. Overlat veiledning og coaching til treneren. Det er lov å stille spørsmål og være kritisk, så lenge dette foregår konstruktivt og det ligger «sunne» interesser og drivkrefter bak. Husk at treneren har klubbens og barnets tillit.
 • Støtt trenings- og konkurranseopplegget. Involver deg. Still opp som frivillig hjelper for hele laget. Gi oppmuntring til alle svømmerene ikke bare ditt barn.
 • Hjelp til ved arrangementer og inntektsbringende tiltak. Dette er som oftest hyggelige og sosiale tiltak, også for deg som forelder/foresatt. Teambuilding og sosial nettverksbygging gjelder også for dere.- det er til det beste for barna.
 • Vær ditt barns største fan!  Støtt barnet ditt uten reservasjon. Hjelp ditt barn å ta selvstendige beslutninger, ikke gjør det for dem.
 • Hjelp ditt barn til å takle seier og motgang; oppmuntre i både medgang og motgang- ikke kritiser.
 • Gi din støtte og oppmerksomhet også til de andre barna på teamet. Dyrk teamet.
 • Forstå og demonstrer riktig oppførsel i trenings- og konkurransesammenheng. vær en rollemodell gjennom å støtte ditt barn. Husk at ditt barns selvtillit og prestasjoner er alltid på prøve.
 • Følg med på ditt barns stressnivå hjemme.
 • Følg med på spise- og søvn vaner. Forsikre deg at barnet spiser riktig og ofte nok mat.
 • Hjelp barnet å være realistisk. Hvis barnet ditt setter en personlig rekord men allikevel er sist i heatet, må du overbevise barnet om at dette er en «seier»! Applaudere hardt arbeid, ikke gi kritikk.
 • Sett svømmingen inn i et større perspektiv. Støtte og lytte til hva barnet /ungdommen sier, de har nok forventninger og press i sin hverdag.
 • Vær en god representant for ditt barn overfor treneren. Hold treneren informert om hvordan ditt barn reagerer og tar imot erfaringer i forbindelse med aktiviteter i svømmingens regi.
 • Spør om de har hat det gøy, ikke hvilket resultat de fikk.