Regler i hverdagen

Regler på trening og aktiviteter i hverdagen er beskrevet i dette dokumentet 

Regler på tur

Regler for når vi er på tur er beskrevet her