Styret i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Svømmeklubben Poseidon blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Helt konkret betyr det at følgende roller skal fremvise politiattest:

  • I styret: leder, nestleder, sportslig leder
  • Trenere, instruktører: alle 15 år eller eldre
  • Foreldre/foresatte: alle som er reiseleder på reiser med overnatting

På styremøte 18. september 2019 har styret i SK Poseidon besluttet at dette gjøres i samråd med fungerende sekretær i styret eller stedfortreder.

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Brosjyre om innhenting og håndtering av politiattester fra idrettsforbundet finner du her: Veileder for idrettslag

For personer over 18 år, skal søknad sendes elektronisk politiattest på http://www.politiet.no/tjenester/politiattest/.Med søknaden skal det legges ved en begrunnelse for hvorfor, som skal signeres av sekretær eller stedfortreder. Skjemaet laster du ned her bekreftelsesskjemaet og fylles ut, før signering.

For personer under 18 år gjelder de samme rutiner som tidligere:

Skjema for søknad om politiattest ligger her: Søknad om politiattest

For innhenting av politiattest, se Politiattest og følg instruksjonene for frivillige organisasjoner. Søknaden skal attesteres for leder av sekretær eller stedfortreder før den sendes til behandling.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.