Svømmeklubben Poseidon arrangerer selv to stevner hvert år: Et stevne på høsten og et på våren. Dette skjer i Kjølneshallen. Dette skjer ved hjelp av dugnadsinnsats av foreldre: Medarbeidere på kjøkkenet, vakter på overnattingssted, tidtakere, premiebord, dommere m.m. Utøverne får stevneinvitasjon av trener/oppmann. Vær nøye med å lese invitasjonen, påmelding kan gis til trener eller til oppmann.

Dugnad

Egne stevner er en viktig inntektskilde for oss, og vi er avhengig av frivillig innsats fra foresatte i klubben. Følg med på vaktlister her og på Facebook.

Andre faste dugnader:

Høst: Sparebanken 1 Poseidon Tyr Cup,  Potetdugnad

Vinter: Sparebanken 1 Poseidon Tyr cup,  Juledugnad

Vår: Låmø, sponsorsvøm, Barnasdag dugnad, med loddsalg og kiosk på rådhusplassen, med egne vaktlister.

Sparebanken 1 Poseidon TYR Cup

Sparebanken1 Poseidon Tyr Cup arrangeres medio Februar hvert år. Neste Poseidon TYR Cup er i februar 8,9 og 10 – 2019 i Kjølneshallen. Sett av helgen til masse svømmemoro!

Sparebanken 1 Grenland TYR Cup

Sparebanken 1 Grenland TYR Cup arrangeres medio september hvert år. Neste Grenland TYR Cup er september  -2019.

LÅMØ 2019

LÅMØ= Landsdel Årsklassemønstring  15,16 og 17 Mars 2019 i kjølneshallen

Barnas dag

Poseidon er ansvarlig for rigging og drift av serveringen på Rådhusplassen, i tillegg til salg av lodd. Dugnaden er en viktig inntektskilde for klubben, og vi trenger all god hjelp vi kan få fra foreldre og svømmere.

Les gjennom utlevert informasjon før dugnaden, slik at alle vet hva som skjer. Informasjon finner du hvis du følger linken nederst i artikkelen.
Oppgavene for Barnas Dag er fordelt og lagt i en egen bemanningsoversikt. Det er barnas navn som er ført opp i oversikten, og for hvert navn forventes en av foreldrene å stille. Finn hvor du skal jobbe og spør Stian om noe er uklart.  Oversikten ligger nederst i arktikkelen.

I tillegg er vi så heldige at vi får ekstra penger i klubb-kassen ved å selge lodd for Barnas Dag. Alle må selge ut loddene sine -jo flere lodd vi selger, jo mer penger i kassa.

Arbeidet er fordelt. Det betyr at foreldre på A- og A-elite partiet får 4 «arbeidsdager» (2 hver), foreldre på B-partiet får 2 «arbeidsdager» (1 hver, eller 2 på den ene) og foreldre på C-partiet får 1 «arbeidsdag». I tillegg kan alle bli satt opp på å rigge opp eller ned. Informasjon om selve arrangementet ligger på Barnas Dags hjemmeside, www.bdip.no

Potetdugnad

Dugnaden er på høsten det selges poteter og gulrøtter fra Nærum gård i Gjerpensdalen. Følg med her, og på Facebook, for mer informasjon. Inntekten går til klubben.

Et minimum-salg er:
A og A-elite: 30 kg av gulrøtter og 60 kg poteter
B: 20 kg av gulrøtter og 40 kg poteter
C: 15 kg av gulrøtter og 30 kg poteter