Porsgrunnshallen:
Kjølnes Ring 60
3918 Porsgrunn

Postadresse:
Svømmeklubben Poseidon
Postboks 60
3906 Porsgrunn

Bank-konto:
2610.19.69338

Organisasjonsnummer:
979 940 297

Styret

Navn
Stilling
E-postMobil
Rune Kristiansen
Leder
leder @ skposeidon.no40617861
Signe Marie Oland
Nestleder
nestleder @ skposeidon.no92050552
Niclas Myrene Larsen
Sportslig leder
niclaslarsen@gmail.com
92034635
Jane Line Johansen
Kasserer
kasserer @ skposeidon.no90782641
Siri Holm Losacano
Sekretær
sekretaer @ skposeidon.no45856925
Benedikte Pflug
Styremedlem
benediktepflug @ gmail.com992 28 634
Christoffer Andvik Clausen
Styremedlem
santaclausen@hotmail.com99153038
Eline Vanden Bussche Styremedlemeska.vandenbussche@gmail.com48197251
Lena Karoliussen
Varamedlem
lena.karoliussen@metacom.no92808520

Trenere & instruktører

Navn
Stilling
E-postMobil
Tomasz Sobek
Leder svømmeskolen
Trener
Tomasz.sobek@gmail.com93995399
Xander Pepevnik
Trener
kurs@poseidon.no
Nicoline Pflug
Trener
kurs@poseidon.no
Kaisa Dalene
Trener C

Andre kontakter

Navn
Stilling
E-postMobil
Rune Kristiansen
Stevneleder
leder@skposeidon.no40617861
Benedikte Pflug
Inkluderingsminister
Webansvarlig
Spond-ansvarlig
benediktepflug@gmail.com992 28 634
Anstein Engravslia
Oppmann
oppmann@skposeidon.no91152483
Svein Frantsen
Dommeransvarlig
svemax @ online.no958 92 977

Kontrollutvalg

Navn
Stilling
E-postMobil
Andreas Skoe Cederkvist
Leder
acederkvist @ hotmail.com924 12 420
Emil Kvitnes
ekvit@online.no95802796

Valgkomitè

Navn stillingE- postMobilnr
Lena KaroliussenLena.karoliussen@metacom.no92808520
Henriette Rennesundhenrenn@hotmail.com92242521
Svein Linges-ohm@online.no92234033