Heistadhallen:
Lundedalen 41
3940 Porsgrunn

Postadresse:
Svømmeklubben Poseidon
Postboks 60
3906 Porsgrunn

Bank-konto:
2610.19.69338

Organisasjonsnummer:
979 940 297

Styret

Navn
Stilling
E-postMobil
Bård Dalene
Fung. leder
leder @ skposeidon.no952 11 623
Merethe Pepevnik
Leder (i permisjon)
leder @ skposeidon.no948 26 879
Rune Kristiansen
Nestleder
nestleder @ skposeidon.no406 17 861
Stian Vinje Olsen
Kasserer
kasserer @ skposeidon.no992 76 955
Erik Pedersen
Sportslig leder
erik.pedersen @ inflowcontrol.no950 76 858
Lena Karoliussen
Sekretær
sekretaer @ skposeidon.no928 08 520
Signe Pedersen
Styremedlem
signe.pedersen @ ebnett.no450 30 410
Benedikte Pflug
Styremedlem
benediktepflug @ gmail.com992 28 634
Camilla Aasland
Styremedlem
camilla.aasland @ hoganasborgestad.com412 21 517
Susanne Hansen
Varamedlem
shansen78 @ yahoo.no996 16 559
Siri Gunnes
Backup sekretær
siri @ gunnes.org480 31 464
Mona Vinje Olsen
Backup kasserer
monavinjeolsen @ gmail.com901 27 267

Trenere & instruktører

Navn
Stilling
E-postMobil
Glenn Garfield Cudmore
Hovedtrener
coachcudmore@gmail.com980 47 755
Petter Malm
Leder svømmeskolen
Trener
kurs@skposeidon.no

pet-m@online.no
901 97 300
Alexander Mokkelbost
Trener, B-parti

Andre kontakter

Navn
Stilling
E-postMobil
Merethe Pepevnik
Stevneleder
leder@skposeidon.no948 26 879
Benedikte Pflug
Inkluderingsminister
Webansvarlig
Spond-ansvarlig
benediktepflug@gmail.com992 28 634
Janne Helmet
Oppmann
oppmann@skposeidon.no941 33 109
Svein Frantsen
Dommeransvarlig
svemax @ online.no958 92 977
Siren C Johnsen
Foreldrekontakt
filipjakobsen09 @ gmail.com913 69 879

Kontrollutvalg

Navn
Stilling
E-postMobil
Thor Eystein Nordby
Leder
ten @ sf-nett.no915 17 988
Odd Harald Olsen
Webansvarlig
oddolsen48 @ gmail.com404 05 000
Andreas Skoe Cederkvist
Oppmann
acederkvist @ hotmail.com924 12 420

Valgkomitè

Navn stillingE- postMobilnr
Anne Vidnes95749067