Porsgrunnshallen:
Kjølnes Ring 60
3918 Porsgrunn

Postadresse:
Svømmeklubben Poseidon
Postboks 60
3906 Porsgrunn

Bank-konto:
2610.19.69338

Organisasjonsnummer:
979 940 297

Styret

Navn
Stilling
E-postMobil
Merethe Pepevnik
Leder
leder @ skposeidon.no948 26 879
Rune Kristiansen
Nest Leder
nestleder @ skposeidon.no406 17 861
Bård Dalene
Sportslig leder
bard @ lassenauto.no
952 11 623
Jane Line Johansen
Kasserer
kasserer @ skposeidon.no90782641
Siri Holm Losacano
Sekretær
sekretaer @ skposeidon.no45856925
Benedikte Pflug
Styremedlem
benediktepflug @ gmail.com992 28 634
Christoffer Andvik Clausen
Styremedlem
santaclausen@hotmail.com99153038
Ingerid Heggelund
Varamedlem
iheggelund@ymail.com90148747

Trenere & instruktører

Navn
Stilling
E-postMobil
Tomasz Sobek
Leder svømmeskolen
Trener
Tomasz.sobek@gmail.com93995399
Alexander Mokkelbost
Trener
post@poseidon.no

Andre kontakter

Navn
Stilling
E-postMobil
Merethe Pepevnik
Stevneleder
leder@skposeidon.no948 26 879
Benedikte Pflug
Inkluderingsminister
Webansvarlig
Spond-ansvarlig
benediktepflug@gmail.com992 28 634
Janne Helmet
Oppmann
oppmann@skposeidon.no941 33 109
Svein Frantsen
Dommeransvarlig
svemax @ online.no958 92 977

Kontrollutvalg

Navn
Stilling
E-postMobil
Thor Eystein Nordby
Leder
ten @ sf-nett.no915 17 988
Odd Harald Olsen
Webansvarlig
oddolsen48 @ gmail.com404 05 000
Andreas Skoe Cederkvist
Oppmann
acederkvist @ hotmail.com924 12 420

Valgkomitè

Navn stillingE- postMobilnr
Stian Vinje Olsenstian.olsen39@gmail.com99276955
Marte Helmet Holmsve
Dario Kaiyal