Porsgrunnshallen:
Kjølnes Ring 60
3918 Porsgrunn

Postadresse:
Svømmeklubben Poseidon
Postboks 60
3906 Porsgrunn

Bank-konto:
2610.19.69338

Organisasjonsnummer:
979 940 297

Styret

Navn
Stilling
E-postMobil
Rune Kristiansen
Leder
leder @ skposeidon.no40617861
Signe Marie Oland
Nestleder
nestleder @ skposeidon.no92050552
Niclas Myrene Larsen
Sportslig leder
niclaslarsen@gmail.com
92034635
Jane Line Johansen
Kasserer
kasserer @ skposeidon.no90782641
Anett Berg Gharbi
Sekretær
anett.gharbi@gmail.com46919597
Kåre Høvik
Vara
kare@hovik.org48011156
Anders Hoff
Styremedlem
anders@bilskadespesialisten.no91801747
Torgeir Kalvehagen
Styremedlem
torgeir.kalvehagen@gmail.com91634868

Trenere & instruktører

Navn
Stilling
E-postMobil
Tomasz Sobek
Leder svømmeskolen
Trener
Tomasz.sobek@gmail.com93995399
Kaisa Dalene
Trener B
kurs@poseidon.no
Haavard Hansen
Trener C
kurs@poseidon.no

Andre kontakter

Navn
Stilling
E-postMobil
Rune Kristiansen
Stevneleder
leder@skposeidon.no40617861
Benedikte Pflug
Webansvarlig
signemarie@miismo.no92050552
Merethe Pepevnik
Dommeransvarlig
merethe_pepevnik@yahoo.com94826879

Kontrollutvalg

Navn
Stilling
E-postMobil
Anne Tilly Aas
Leder
annetilly@hotmail.com95176617
Eline Vanden Busscheeska.vandenbussche@gmail.com48197251

Valgkomitè

Navn stillingE- postMobilnr
Siri Losacanolosacano@gmail.com45856925