Forsikring

Svømmeklubben Poseidon setter utøvernes sikkerhet høyt både på trening, stevner og på reisen til og fra. Dessverre skjer det likevel i blant at noen er uheldig, og da kan det være lurt å ha en forsikring.

SK Poseidon har valgt å dra nytte av Svømmeforbundets forsikringsordning, som fra 1. januar 2015 er levert av Gjensidige, for å sikre et godt produkt til en konkurransedyktig pris. Forsikringen kjøpes ved å bestille lisens, som også gir anledning til å delta på approberte stevner i Svømmeforbundets regi.

Styret har besluttet at det kjøpes lisens for alle utøvere 10 år og eldre. Yngre barn blir automatisk dekket av Norsk Idrettsforbunds barneidrettsforsikring.

Svømmelisenser

I henhold til vedtak i Norsk svømmeforbund (NSF)(jfr L 15) skal alle som deltar på approbert stevne/konkurranser betale lisens. Ved å kjøpe lisens får man samtidig forsikring og tilgang til idrettens skadetelefon.

NB! Svømmelisensen blir fornyet i romjulen, faktura blir sendt fra forbundet til den enkelte. Det er Mailadressen som ligger på min idrett, så sjekk at den stemmer.

Hvorfor lisens?

NSFs medlemsklubb har vedtatt på svømmetinget at alle som vil være med i approberte stevner/konkurranse i NSF må ha gyldig startlisens(NSF)(jfr L 15 ) Norges svømmeforbund

Startlisensen gir utøvere:

  • rett på approberte konkurranser (med dommere)
  • Bladet Norsk Svømming tilsendt til oppgitt adresse
  • Idretsskadeforsikring (9-12 år er forsikret gjennom barneidrettforsikring, og er derfor rimligere enn grunnlisensen og utvidet lisens)
  • registrerte tider på medley.no

Lisensens gyldighet

Lisensen gjelder fra den dagen man betaler og ut kalenderåret. det finnes ingen engangslisens for enkelte stevner.

Poseidon kjøper hvert år lisensene for alle på alle partiene med samme type lisens som året før. For utøvere mellom 10 og 12 velges 10- og 12-årslisens. For de som blir 13 velges Grunnlisens. Forelde/foresatte må gi beskjed til klubben om annen lisens ønskes. Andre som ønsker eller trenger lisens, som for eksempel master-svømmere og trenere, må selv ta kontakt for at lisens skal bestilles.

Kostnad for lisens dekkes av utøver/foresatte. Bestilling av lisens gjøres pr mail til post@skposeidon.no. Lisensen skal tegnes før deltagelse på stevne og kan tegnes gjennom hele året. Merk at det ikke kreves lisens for deltagelse på klubbstevne eller på uapproberte stevner.

Pris for startlisens svømmeidretter 2019 er som følger:

  • kr 350.- for Startlisens svømmeidretter 9-12 år 2019 (utøvere født fra og med 2007- til og med 2010)
  • kr 750,- for Startlisens svømmeidretter 2018 (utøvere født 2006 og tidligere. Utøvere 9-12 kan også velge dette alternativet.

Det ligger informasjon om lisenser, forsikring og idrettens skadetelefon på forbundets sider.

Skal du konkurrere i 2019 og fra tidligere ikke har lisens, eller har ytterligere spørsmål, ta kontakt med svømmeklubben,  ragnar@skposeidon.no