I løpet av svømmeåret og ut i fra terminlista deltar SK Poseidon på leire og lokale, regionale og nasjonale stevner.

Vi ønsker å være tidlig ute med booking av transport og overnatting, slik at vi får de beste og rimeligste alternativene.

Påmelding skjer via Min idrett

Viktig

Alle som deltar på leir eller stevner i utlandet skal medbringe Europeisk Helsetrygdkort. Dette bestiller du enkelt hos NAV.

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits. Du har rett til behandling på samme vilkår som oppholdslandets borgere.

Vi må be om at foreldre holder utøvere hjemme som er syke eller dårlige ved avreise.

Svømmeklubben Poseidon kan ikke refundere egenandel ved sykdom. Det er derfor viktig at barnet ditt har reiseforsikring med avbestillingsbeskyttelse i tillegg til Helsetrygdkortet. Barn er vanligvis dekket av foreldrenes reise-/avbestillingsforsikring.

Under leiren representerer vi Svømmeklubben Poseidon, og bør således vise oss fra vår beste side. God oppførsel og kameratskap er en selvfølge!

 

Regler/retningslinjer når vi er på tur:

  • Alle skal møte presis til avtalt tidspunkt for trening og måltider
  • Alle hovedmåltider skal inntas i felleskap.
  • Godteri er ikke lov på leire og stevner.
  • Utøvere under 18 år kan ikke gå ut alene i utlandet, dere må alltid være minimum 3stk. sammen. Alle aktiviteter utenfor området må avtales spesielt med reiseleder, uavhengig av alder.
  • Ved aktiviteter utenfor hotellområdet, skal utøvere i størst mulig grad være samlet. Felles transport til/fra trening og utflukter.
  • I harde treningsperioder er det viktig med tilstrekkelig hvile/søvn. Det skal være ro på rommene senest kl 21.30
  • Alle utøver må gi beskjed om hvor de går, til enhver tid.