Vi har som mål å tilby flest mulig barn og voksne svømmeundervisning slik at de kan føle trygghet ved aktiviteter og lek i vann. Samtidig ønsker vi å bygge gode svømmere i en sunn prestasjonskultur og et godt sosialt miljø. Vi tilbyr et bredt spekter av ulike treningspartier, aktiviteter i vann og grunnleggende svømmeopplæring gjennom Norges Svømmeskole. Vårt arbeid skal preges av positivitet og kvalitet. Alle våre medlemmer skal føle seg ivaretatt i et miljø preget av ærlighet, involvering, aktivitetsglede og utvikling. Samspillet mellom de ulike aktører i klubben skal preges av respekt, åpenhet og tillit med stor aktivitet. Klubben har det meste av sine aktiviteter lokalisert til Heistadhallen i Porsgrunn kommune.