Elite

Krav:Minimum 2 NM eller 4 UM krav
Ambisjoner om å konkurrere på nasjonalt og internasjonalt nivå
Treningsmengde:9 økter i uka, oppmøte på 90%
Målsetting:Deltakelse i UM, JR.NM, SR. NM og Internasjonale stevner

A-partiet

Krav:Svømme 10x100Im@1.50/20*100Cr@1.35 – 10*50Beinspark@1.10
Treningsmengde:7-8 økter i uka. Oppmøte på 92%
Målsetting:Deltakelse i LÅMØ, ÅM, UM, Jr.NM, Nordsjø

B-partiet

Krav:Svømme 40×25 medley (10 av hver svømme art med korrekt teknikk)@45sek(Bryst start 50)- 10x50Beinspark@1.30
Treningsmengde:5-6 Økter i uka. Oppmøte på 95-97%
Målsetting: Deltakelse i lokale stevner, jobber mot LÅMØ, ÅM

C-partiet

Krav:Kunne svømme 4×25 av hver svømme art med korrekt teknikk i grove trekk.
Beherske startstup, alle vendinger inkludert medley vending. Jobbe med allsidighet, medley ferdighets basert trening. (FLYTE, GLI, BENSPARK,) tilegne seg forståelse av svømme «språk».
Treningsmengde:3-4 økter i uken, oppmøte 95-100%
Målsetting:Deltakelse i lokale stevner,
Jobbe mot deltagelse på LÅMØ

Opprykk

Opprykk mellom partier skjer gradvis over en 12-16 ukers periode med hospitering ( enkelte ganger noe  lengre eller kortere periode ) når hovedtrener ser at en utøver har ambisjoner, målsettinger og krav som følger av partistrukturen over.