Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Iht beslutning i styret 28.08.2019 kalles det inn til ekstraordinært årsmøte i foajéen i Kjølneshallen onsdag 18.09.2019 kl 1745-1800.

Saksliste og vedlegg ligger vedlagt.

Innkallingen følger av klubbens vedtekter, §17.1-b

Vennlig hilsen

Styret

Porsgrunn, 03.09.2019

 

Vedlegg:

Saksliste

Valgkomitéens instilling