15.12.2o

Grunnet Covid 19 og restriksjoner fra Porsgrunn kommune har vi måtte avlyse svømmeskole kurs ut året.
Foreløbig plan er at svømmeskolen åpnes igjen 26. januar 2021
Vi kommer tilbake med ytterligere opplysninger etter nyttår.

Med vennlig hilsen
Poseidon Svømmeklubb