Stevne i Grimstad for A, B og C-partiet. Overnatting ikke avklart

Snakk med trener om valg av øvelser.

Påmeldingsfrist 2/10